DRUŻYNA SZPIKU ODDZIAŁ BUK

Drużyna Szpiku to grupa wolontariuszy działających bezinteresownie, z potrzeby serca na rzecz osób chorych na nowotwory krwi.

Osobą do kontaktu jest Arkadiusz Bartkowiak arkadiusz.bartkowiak@zhp.net.pl

Informacje: https://www.facebook.com/Drużyna-Szpiku-Buk-1505345106382049/