FUNDACJA

aniawi

Fundacja im. Anny Wierskiej „Dar Szpiku” powstała w 2008 roku w Poznaniu. Inspiracją dla założenia fundacji była Anna Wierska, która ostatnie 2 lata swojego życia, walcząc z białaczką i próbując znaleźć dawcę szpiku kostnego, poświęciła na przekonywanie innych, jak ważną kwestią jest problem dawstwa szpiku. Fundacja została powołana przede wszystkim w celu prowadzenia działań z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych krwi oraz propagowania idei pozyskiwania dawców szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego. Podstawowe działanie fundacji to także wspieranie osób chorych i ich rodzin, które niejednokrotnie wymagają szczególnej opieki i oraz szczególnej pomocy w przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu. Ale także pomoc materialna i finansowa, bo niejednokrotnie znajdują się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych.

Niedługo po powstaniu samej fundacji 26 maja 2008 roku w jej ramach powstała specyficzna platforma – Drużyna Szpiku Drużyna Szpiku to grupa wolontariuszy, która pomaga realizować wszelkie działania fundacji.
Głównym celem działań Drużyny Szpiku jest maksymalne zwiększenie liczby osób zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, a tym samym zwiększenia szans na wyzdrowienie osób dotkniętych chorobą nowotworową, dla których przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego jest szansą na wyzdrowienie. Wyzwanie to udaje się realizować z sukcesem – w 2008 roku Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej liczył ok. 5000 zarejestrowanych dawców, pod koniec 2013 było już ich ok. 540 tysięcy. Zamierzeniem docelowym jest minimum 2 miliony zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku.

Do zapoznania się z nami i naszą działalnością zapraszam na www.darszpiku.pl lub nasz portal na portalu Facebook www.facebook.com/druzynaszpiku

Władze Fundacji

Rada Fundacji
Rada Fundacji nadzoruje pracę Zarządu Fundacji.
W skład Rady Fundacji wchodzą:
Katarzyna Bujakiewicz – przewodnicząca
Michał Filimon
Bogdan Jurek

Zarząd Fundacji
To organ Fundacji odpowiedzialny za bieżącą działalność i realizację polityki Fundacji.
W skład Zarządu Fundacji wchodzą:
Dorota Raczkiewicz – prezes
Kamila Sobczak

Założyciel
Andrzej Piasecki

 

GDZIE SIĘ ZAREJESTROWAĆ ?

Wszystkie placówki

Lista miejsc z całej Polski w których można zarejestrować się jako potencjalny dawca

Więcej

KOMPENDIUM WIEDZY

Wszystko o dawstwie

Podstawowa wiedza na temat dawstwa w skondensowanej i przejrzystej formie.

Więcej

POSZUKIWANIE DAWCY

Poszczególne etapy

Proces poszukiwania dawcy szpiku podzielić można na kilka etapów. Ponieważ dobrze

Więcej

JAK ZOSTAĆ DAWCĄ?

Jak zostać dawcą

Procedura zarejestrowania się jako dawca szpiku trwa około 30-40 minut.Można zgłosić się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w autobusie RCKiK lub podczas ekip stacjonarnych.

Więcej