DRUŻYNA SZPIKU ODDZIAŁ ŁÓDŹ

Grupa wolontariuszy Drużyny Szpiku działającej w woj. Łódzkim.

Osobą do kontaktu jest Bartosz Kiełbowicz bartkielbowicz@gmail.com

Informacje: https://www.facebook.com/groups/druzynaszpikulodz/