DRUŻYNA SZPIKU ODDZIAŁ POBIEDZISKA

Nasz pobiedziski oddział powstał z potrzeby serca. Naszym nadrzędnym celem jest uświadamianie ludzi jak niewielkim kosztem można uratować życie drugiego człowieka. Rozpowszechnianie informacji dotyczących tego jak zostać świadomym dawcą, oraz informacji dotyczących samego przeszczepu.

Osobą do kontaktu jest Aneta Czubaszek aneta.czubaszek@wp.pl

Informacje: https://www.facebook.com/druzynaszpikupobiedziska?ref=ts&fref=ts