Drużyna Szpiku w Liceum nr 12 im. Marii Skłodowskiej – Curie