Edukowaliśmy licealistów

27 lutego odwiedziliśmy z projektem „Podziel się życiem” dwie szkoły: XIV i IX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, w którym łącznie wzięło udział ok. 380 uczniów. W pierwszym liceum pojawił się Szymon Ziółkowski, złoty medalista olimpijski z Sydney, poseł na Sejm RP, który opowiedział o swojej sportowej karierze. Wspomniał też, że walka o medal jest trudna, ale walka z chorobą jest jeszcze trudniejsza. Zachęcał pełnoletnią młodzież do oddawania krwi oraz rejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku. Z kolei Maria Homan mówiła m.in. na czym polega oddanie szpiku i jak ważne jest świadome rejestrowanie się w bazie. Natomiast w drugim liceum Maria Homan i Stanisław Furmaniak opowiadali o działaniach Drużyny Szpiku, o wolontariuszach, którzy odwiedzają i wspierają swoich podopiecznych w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu. Zachęcali również licealistów, by zarówno oni, jak ich bliscy zarejestrowali się jako potencjalni dawcy szpiku, gdyż obecnie 15-letnia Klaudia czeka na dawcę i każdy z nich może się okazać genetycznym bliźniakiem. Wspomnieli jak istotna jest profilaktyka, która może pomóc wcześniej wykryć np. białaczkę. Do IX LO uczęszcza Marcin Hadyński, brat śp. Bartka, którego imieniem organizowany jest corocznie charytatywny koncert. Podczas spotkania Marcin nam towarzyszył. Dowiedzieliśmy się również od pedagoga szkolnego, pani Aleksandry Starzak, że absolwentem tego liceum jest znany muzyk Jacek MEZO Mejer. To były ważne i potrzebne spotkania, gdyż po ich zakończeniu młodzież zadeklarowała zaproszenie do siebie krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, by móc większą grupą osób oddać krew, tak potrzebną w leczeniu m.in. białaczki. Projekt „Podziel się życiem” został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, a sfinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.