Jesteśmy dumni!

Brawo Marylka Maria Homan

SZPIKowanie w Nowym Tomyślu
Podczas Wojewódzkiej Konferencji pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty „Wiosna wolontariatu – działalność charytatywna szansą rozwoju młodego człowieka” przedstawiciele różnych organizacji charytatywnych prezentowali swoje wolontariaty. Maria Homan prezentowała Drużynę Szpiku i opowiadała o zakresie działalności wolontariatu. Joanna Archaniołowicz wyjaśniała dlaczego została wolontariuszką. Zachęcałyśmy uczestników konferencji do włączenia się w działalność charytatywną, bo warto pomagać, gdyż dobro wraca. Przedstawiciele organizacji charytatywnych otrzymali kwiaty i pamiątkowe dyplomy.