DRUŻYNA SZPIKU ODDZIAŁ SITECH

Drużynę Szpiku Sitech tworzy grono ludzi dobrej woli, zawsze gotowych do niesienia pomocy i wsparcia potrzebujących. Nasza drużyna, to łańcuch składający się z żywych ogniw, a każde z nich ma swoje zadanie.

Nadrzędnym celem Drużyny Szpiku Sitech jest oswajanie strachu, walka z niewiedzą, niesienie pomocy i nadziei tym wszystkim, którzy przerażeni i osamotnieni znaleźli się w krainie nowotworów, bo tam, bez wsparcia i życzliwości trudno jest walczyć, a jeszcze trudniej wygrać.

Dążymy do pozyskiwania jak najliczniejszego grona dawców szpiku, tworzenia przestrzeni zrozumienia dla osób poszukujących.

Naszym zadaniem jest sięgnąć po to wszystko i przekazać dalej. Innym i sobie.

Osoba do kontaktu: Marzena Jeziorowska jeziorowska.marzena@pl.sitech-automotive.com

Informacje: https://www.facebook.com/Drużyna-Szpiku-SITECH-537778173024703/info/?tab=page_info