Szkolimy się, bo chcemy być coraz lepsi

Szkolimy się, bo chcemy być coraz lepsi.
Nasi wolontariusze odbyli dziś szkolenie w Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
Michał Sokołowski przeprowadził nas przez całą drogę jaką pokonuje krew od jej oddania do podania choremu.
Dziękujemy!