Dlaczego potrzeba nowych dawców?

Dlaczego potrzeba nowych dawców?

Jedynie dla 25-30% chorych znajduje się dawcę rodzinnego.
W pozostałych przypadkach poszukuje się dawcy niespokrewnionego. Istnienie dwóch obcych osób o identycznych
kombinacjach antygenów HLA waha się między 1:100 a 1:1 000 000.

Najtrudniejszy jest dobór dawców dla
chorych z rzadkimi układami antygenów HLA.
Dzięki pozyskaniu dużej liczby potencjalnych dawców szpiku zwiększa
się prawdopodobieństwo szybkiego doboru zgodnego antygenowo
dawcy i wykonania przeszczepu ratującego życie.

Co to jest badanie zgodności tkankowej?
Aby przeszczep szpiku był udany, musi istnieć znaczna zgodność
dawcy i biorcy w zakresie antygenów zgodności tkankowej (HLA).
Ocenia się, że układ HLA może występować w około 5 miliardach
kombinacji. Na szczęście nie wszystkie antygeny (podobnie jak
w krwiodawstwie) są jednakowo ważne. Wobec znacznego ich zróżnicowania trzeba poprzestać na uzyskaniu zgodności dla najważniejszych.
Mimo takiej niepełnej zgodności przeszczep z dużym prawdopodobieństwem może zakończyć się sukcesem.
Dla tych najważniejszych cech zgodność występuje z częstotliwością 1:25000.