Drużyny Szpiku na akcji edukacyjnej

12.05 wolontariusze Drużyny Szpiku przy SP 72 wzięli udział w akcji edukacyjnej Drużyny Szpiku, która odbyła się podczas festynu organizowanym przez szpital ortopedyczny im. Degi w Poznaniu.