Dwuletnia Blanka potrzebuje krwi!

Kochani
Dwuletnia Blanka potrzebuje krwi!
Blanka choruje na białaczkę, aby wyzdrowiec potrzebuje naszej pomocy.
Halo krwiodawcy!

Potrzebny każda grupa krwi!
Oddajemy we wszystkich wielkopolskich punktach Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Pamiętajcie o dopisku

BLANKA KANIEWSKA
III Oddział Onkologiczny – Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera ul. Szpitalna 27/33, 60 – 572 Poznań

zajrzyjcie www.rckik.poznan.pl