Fantastyczne spotkanie w Potęgowie

Tym razem z Marysią Jaszczyk, naszą dawczynią SZPIKu, dotarłyśmy w jej rodzinne strony do Potęgowa.
Fantastyczne spotkanie z młodzieżą ,nauczycielami i dyrekcją Zespołu Szkół.
Uczniowie nie tylko z zainteresowaniem słuchali nas, ale również zasypali nas bardzo mądrymi pytaniami.
Maria Homan