Jak zacząć nowy Rok?

A może oddając krew, płytki krwi?
A może zostając potencjalnym dawcą szpiku?

To dobry pomysł!

Czy każdy człowiek może zostać dawcą szpiku?

Każdy człowiek pełnoletni, zdrowy tj. nieobciążony choro- bam igenetycznymi, dziedzicznymi i przewlekłymi może zostać dawcą szpiku. Preferowani są ludzie młodzi – najlepiej między 18 a 45 rokiem życia.

Dawstwo szpiku wykluczają:
choroba serca, reumatyzm, nadciśnienie,
hemofilia i inne choroby krwi,
epilepsja i inne choroby neurologiczne,
anemia,
choroby nerek i układu moczowego,
cukrzyca,
malaria i inne choroby tropikalne,
syfilis,
gruźlica,
choroba autoimmunologiczna, sarkoidoza,
choroba Creutzfeldta-Jakoba u dawcy lub w rodzinie, choroba nowotworowa,
zapalenie wątroby (łac. hepatitis),
AIDS.
Osoby chcące zarejestrować się w Banku Dawców Szpiku powinny w niektórych przypadkach poczekać ze zgłoszeniem. Dotyczy to między innymi:
okresu 6 miesięcy (albo 4 miesięcy, gdy badanie metodami biologii molekularnej w kierunku WZW B i WZW C dało wynik ujemny) po:
– badaniu endoskopowym przy użyciu fiberoendoskopu, – kontakcie śluzówki z krwią lub po ukłuciu igłą,
– przetoczeniu składników krwi,
– dużym zabiegu chirurgicznym,
– tatuażu lub przekłuciu części ciała,
– akupunkturze, chyba że została wykonana przez wykwalifikowanego lekarza przy użyciu jałowych i jednorazowych
igieł,
– narażeniu na ryzyko z powodu bliskiego kontaktu w
warunkach domowych z chorymi na wirusowe zapalenie
wątroby,
– okresu 6 miesięcy od dnia powrotu do Polski po pobycie
w krajach o dużej częstotliwości występowania nosicieli HIV i chorych na AIDS oraz na obszarach, w których endemicznie występują choroby tropikalne,
– pobyt w zakładzie karnym i okresu 6 miesięcy po jego opuszczeniu,
– okresu 6 miesięcy od daty wyleczenia toksoplazmozy i mononukleozy zakaźnej,
– okresu 2 lat od daty potwierdzonego wyleczenia gruźlicy i boreliozy,

Należy pamiętać, że w powyższych sytuacjach dawca za-
rejestrowany w rejestrze nie będzie mógł oddać szpiku nawet, gdy osoba chora będzie potrzebowała właśnie jego szpiku. Istnieją również inne przyczyny, które mogą uniemożliwić oddanie szpiku zarejestrowanemu już dawcy.
Są to:
okres inkubacji choroby zakaźnej (zwykle 4 tygodnie) po kontakcie z osobami chorymi na choroby zakaźne inne niż wirusowe zapalenia wątroby,
okres 4 tygodni po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników z badań klinicznych i laboratoryjnych,
okres 2 tygodni po przebyciu grypy, zakażenia grypo- podobnego i gorączce powyżej 38°C,
okres przyjmowania leków zależnie od rodzaju przepisanego leku, jego sposobu działania i leczonego schorzenia z wyjątkiem witamin, doustnych leków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy; w przypadku innych leków należy uzyskać zgodę lekarza (np. zażywanie aspiryny dyskwalifikuje przez 3 dni od ostatniego zażycia),
okres miesiączkowania i 3 dni po nim,
okres 7 dni po zabiegu usunięcia zęba i innych drobnych zabiegach chirurgicznych,
okres 48 godzin po leczeniu zęba i wizycie u higienistki stomatologicznej,
okres po przebytych szczepieniach:
– 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami,
– 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami,

Zajrzyjcie
www.rckik.poznan.pl
https://www.rckik.poznan.pl/dlaczego-potrzebni-sa-nowi-dawcy