Leśnicy u naszych dzieciaków

Leśnicy u naszych dzieciaków

Poniedziałkowe popołudnie. Przez szpitalne okna przebijają się słoneczne promienie. Na korytarzu oddziału Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej słychać poruszenie. Trwają warsztaty leśne. Przy trzech stanowiskach można dowiedzieć się m.in. ile waży poroże jelenia, jakich ptaków jest najwięcej w naszym kraju oraz jak zachować się po ukąszeniu kleszcza.

Dzięki Przedstawicielkom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i Nadleśnictwa w Łopuchówku nasi Podopieczni odkrywają bogactwo fauny leśnej. Zaczynają od mikrokosmosu świata owadów (z reprezentantami w postaci pszczół, kleszczy czy roztoczy), który mogą podziwiać na stanowisku mikroskopowym. Następnie zgłębiają wiedzę na temat ptactwa leśnego, uczą się rozpoznawać odgłosy wydawane przez poszczególne gatunki ptaków a nawet zbijają budki lęgowe.. Na samym końcu zaś poznają świat ssaków i przy okazji przekonują się, czy potrafią rozróżnić tropy leśnej zwierzyny.

Cieszymy się, że zorganizowane warsztaty spotkały się z takim entuzjazmem i zaangażowaniem ze strony dzieci. Naszym Gościom serdecznie dziękujemy za wprowadzenie małych pacjentów w leśne zakamarki

https://www.facebook.com/nadlesnictwo.lopuchowko/

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko, OEL”Łysy Młyn” w Biedrusku, Ośrodek Dziewicza Góra