Panie Dyrektorze dziękujemy za Pana pomoc, otwartość i gotowość

Dziękujemy!
Nasz Przyjaciel, nasz Dyrektor Tomasz Markiewicz zakończył pracę – służbę w Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

Panie Dyrektorze dziękujemy za Pana pomoc, otwartość i gotowość.
Dziękujemy za 4 lata współpracy, za edukację w nadleśnictwach, akcje na onkologii, wspólne festyny i eventy. Dziękujemy w końcu za Pomoc Medykom. To dzięki Pana zaangażowaniu mogliśmy kupić, respirator, pompy infuzyjne, maseczki, rękawiczki, przyłbice i fartuchy.

Panie Tomku dobrej, nowe drogi