Potrzebna krew dla naszej Anity Lipko!!!!

Potrzebna krew dla naszej Anity Lipko!!!!

Potrzebna grupa BRh+, ale można oddawać każdą inną grupę!
Zapraszamy I prosimy głownie Poznaniaków idźcie do Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu .
Bardzo prosimy!

Anita Lipko
Pacjentka Szpitala im.Raszei
Ul. Mickiewicza Poznań

Zajrzyjcie
www.rckik.poznan.pl
www.nck.pl