WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Regionalne Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 80/82

Rejestracja dawców:

pon.- pt. 7.15-13.15, sob. 7.15-12.00

tel. 91 42 43 600; 91 42 43 645 

tylko dawcy krwi (603 659 352 pani doktor)