DRUŻYNA SZPIKU ODDZIAŁ ZŁOTÓW

Na terenie Złotowa powstał Oddział Wolontariuszy. Informują oni społeczeństwo o przeszczepie szpiku. Szukają dawców szpiku. Oddział powstał w maju 2013 r.

Osoba do kontaktu to Joanna Skiera : zlotow@druzynaszpiku.pl; joannaskiera@onet.pl

Informacje: http://ekonom.zlotow.net/index.php/349-druzyna-szpiku-zlotow